Så gräsmatta guide – Tips till dig som ska lägga gräsmatta

En frodig och välskött gräsmatta kan vara kronan på verket i din trädgård, och med rätt skötsel och planering kan du skapa en grön oas som varar hela säsongen. Oavsett om du börjar från grunden med en ny gräsmatta eller förbättrar en befintlig, finns det flera viktiga steg att följa för att säkerställa ett lyckat resultat. Den här artikeln kommer att guida dig genom hela processen, från val av årstid för sådd, till val av gräsmattetyp och nödvändigt förarbete, samt viktiga skötselåtgärder som toppdressning, luftning och vertikalskärning.

så gräsmatta guide

När på året bör man så gräsmatta?

Den bästa tiden att anlägga en gräsmatta är på hösten, en så kallad höstsådd gräsmatta. Då är det som regel fuktigare i luften på kvällar och morgnar, vilket ger gräset tid att rota sig innan vintern kommer. Gräset hinner etablera sig och mattan blir grön innan vintern. En nackdel med höstsådd är att mattan kan vara aningen gles på våren.

Det går också bra att så gräs på våren, särskilt om du har köpt en nybyggd villa under vintern med en grovplanerad tomt. En annan anledning till att så gräsmatta på våren kan vara om den gamla gräsmattan mer eller mindre dött av brännskador orsakade av vårdslös gödning året innan.

Förarbetet

Om det gäller en gammal brännskadad eller på annat vis förstörd gräsmatta, ska du börja med att kratta bort gamla gräsrötter, skräp och eventuell mossa så att den rena jorden visar sig. I tillämpliga delar går du sedan vidare som om det gällde nyanläggning av gräsmattan. För nyanläggning ska du kratta noga, luckra upp jordkokorna, plocka bort småsten och grovplanera samtidigt som du ser till att jorden blir dränerad. Framför allt måste du se till att det inte finns fördjupningar där vattensamlingar kan bildas – då drunknar gräset. Tänk på att ytan ska vara jämn och gärna ha en lutning utåt på 1 cm per meter.

1. Förbered jorden
Om tomtjorden består av tung lerjord kan det ställa till bekymmer eftersom jorden dränerar uselt. I värsta fall tvingas du dränera med rör, men oftast räcker det med att lägga ett 10-15 cm tjockt lager med torvmull och ett tunt lager sand ovanpå den planerade tomtmarken. Fräs sedan ner detta till ett poröst cirka 20-30 cm tjockt lager. För att ytterligare förbättra jorden inför sådden, komplettera med kalk, cirka 25 kilo kalk per 100 kvm blivande gräsmatta.

2. Dressa gräsmatta
Om gräsmattan ska läggas om och du har kompost, passa på att tömma den och sprida ut den fina kompostjorden jämnt över området. Ett annat, men betydligt dyrare sätt, är att köpa gräsmattejord eller planteringsjord och sprida detta som ett tunt lager där du ska så gräsmattan.

3. Sådd
Slösa med gräsfröna och så i två omgångar när det är vindstilla! Mylla ner fröna med en kratta och vältra sedan med en gallervält. En sådan kan du låna billigt på en maskinstation eller hos verktygsuthyrare. Använder du en såmaskin ska du köra den så att såbädden bildar kors.

4. Håll marken fuktig
Det är viktigt att hålla markytan fuktig, men inte genomsur den första tiden. Gräsfröna ligger mestadels i ytskiktet och behöver vara ständigt fuktiga för att kunna gro och etablera sig. Frö som grott och utsätts för torka dör, och det vill ingen. Vänta med både försiktig gödsling och klippning tills gräset är åtminstone 6 cm högt. Ta det försiktigt med klippningen de första gångerna, toppa bara gräset.

Efterskötsel


Om du sköter gräsmattan, ger den näring och klipper den regelbundet finns det ingen risk för ogräs. Ogräs gillar inte att gräset frodas och klipps. Men om det ändå kommer in exempelvis maskrosor på tomten, dra upp dem med rötterna innan de blommat över. Det finns speciella verktyg för detta.

Gödsling: För att hålla gräsmattan frisk och frodig är det viktigt att gödsla regelbundet. Gödsla två gånger per år och sprid gödningsmedlet tunt vid upp till tre tillfällen med någon dags mellanrum. Om det inte ser ut att bli regn direkt efter gödsling, vattna ner gödningen! Annars finns risken att gräsmattan får brännskador, vilket kan kräva omarbete. En tumregel är att 100 kilo MPK räcker för att väl gödsla en 1 000 kvm stor gräsmatta. Använd en spridare för att få en jämn fördelning. Sådana spridare finns att köpa för någon hundralapp nu på våren.

Kompost & kalk: Om du har tillgång till kompost, sprid ut den fina kompostjorden jämnt över gräsmattan. Detta tillför näring och förbättrar jordens struktur. Komplettera med kalk, cirka 25 kilo per 100 kvm, för att justera jordens pH-värde och förbättra gräsets tillväxtförhållanden.

Toppdressa gräsmatta: Att toppdressa gräsmattan innebär att sprida ett tunt lager sand eller kompostjord över gräsmattan. Detta hjälper till att jämna ut gräsmattan och förbättrar jordstrukturen, vilket ger gräset bättre förutsättningar att växa starkt och jämnt.

Lufta gräsmattan: Lufta gräsmattan regelbundet för att förbättra luft- och vattenpenetrationen i jorden. Använd en hålpipsluftare för bästa resultat. Detta är särskilt viktigt för kompakterade jordar där det kan vara svårt för vatten och näring att nå gräsrötterna effektivt.

Vertikalskära gräsmatta: Vertikalskärning är en viktig del av gräsmattans skötsel. Genom att vertikalskära gräsmattan på våren eller hösten kan du ta bort dött gräs och mossa, vilket främjar ny tillväxt och förbättrar gräsets hälsa. Vertikalskärning hjälper även till att minska filtbildningen i gräsmattan, vilket kan kväva nya grässkott.

Dränera gräsmattan: Om din gräsmatta har problem med dålig dränering, särskilt i tung lerjord, kan du behöva dränera gräsmattan. Detta kan göras genom att installera dräneringsrör under jorden. Ett enklare alternativ är att lägga ett lager torvmull och sand på markytan och fräsa ner detta för att förbättra jordens porositet och dräneringsförmåga.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen